Barking Romania

                                                                                                          A dogs mind is a terrible thing to waste...

Aankomst buitenlandse hond en eerste periode in NederlandBelevingswereld van de hond

Als een buitenlandse hond aankomt in Nederland dragen wij, de stichtingen die de honden naar Nederland halen, verantwoordelijkheid om het transport en de plaatsingen in Nederland bij een gastgezin of adoptant, zorgvuldig en veilig te laten verlopen.

We dienen daarmee rekening te houden met de belevingswereld en ervaringen van de hond.

Dat kán het volgende betekenen.

 • De hond, naast zijn verzorger in het buitenland, nauwelijks andere mensen gezien heeft en dus niet vertrouwt

 • De hond altijd op straat heeft geleefd en geleerd heeft dat afstand houden van de mens het meest veilig is

 • De hond in een kennel heeft geleefd met andere honden en het dus eng vindt geen andere honden om zich heen te hebben

 • Niet gewend is aan lieve woordjes en knuffels

 • Slecht is behandeld op straat of asiel en daardoor getraumatiseerd is.

 • Het trauma zich op verschillende manieren kan manifesteren, onder meer middels terugtrekken, onrust, weglopen, angstagressie, etc

 • De hond een reis achter de rug heeft die niet als veilig en vertrouwt is ervaren (dus waarom zou de hond er vertrouwen in hebben dat de volgende stap / fase wél prettig is)


Aankomst

Het geniet absoluut de voorkeur om een hond die aankomt in Nederland met twee personen te gaan halen. Wanneer de hond aankomt op het vliegveld is het verstandig de hond niet uit de kennel te halen in de openbare ruimte. De stichting die verantwoordelijkheid draagt voor het transport en de hond, dient ervoor te zorgen dat het volgende aanwezig is.

 • Een halsband

 • Een goed passend tuigje

 • Twee riemen

 • Evt splitter

 • Bakje (om water in te doen)

 • Evt ijzeren bench of eigen kennel als de reiskennel direct teruggeven dient te worden


Rij de hond met kennel naar het invalidentoilet. Doe de deur op slot, zodat iemand niet onverwacht in of uit kan lopen. Zorg dat er rust heerst.

Doe nu pas het deurtje van de kennel open. Vul het bakje met water en plaats dat in het zicht van de hond. Wacht rustig totdat het hondje de boel wat gaat verkennen en begint met wat water drinken.

Maak de kennel schoon als je hem direct teruggeeft aan de vluchtbegeleider.

Maak de halsband en het tuig goed passend (niet te los dus)

Maak deze aan elkaar, middels gebruik van splitter of bandje. Maak zowel aan de halsband als het tuig een riem vast.

Als je de hond kan tillen, til de hond dan naar de auto.

Als de hond daarvoor te groot is, kun je zorgen voor een eigen bench waar de hond vervolgens in geplaatst kan worden. De bench kan op een kar naar de auto gereden worden. Heb je geen bench, zorg dan dat de twee riemen niet kunnen losschieten uit je handen of van het tuigje en de halsband.


De rit naar huis

Als de hond veilig in de auto zit overlaad de hond dan niet met knuffels en omarmingen. Zorg dat de rust gewaarborgd is en blijft. Zorg voor een passende kennel / bench zodat de reis veilig kan verlopen en de hond zijn rust wat kan vinden door te liggen. Maak de kennel evt vast zodat verschuiving niet kan plaatsvinden. Laat het voeren nog even achterwegen. Dat komt later wel. Kijk voordat je vertrekt even of de hond nog wat wil drinken. Haal het water uit de bench als je vertrekt. Tijdens de reis houdt één persoon de ogen op de weg, en de ander houdt regelmatig het hondje in de gaten en kijkt of het hondje nog rustig is.


Eenmaal thuis

Eenmaal op plaats van bestemming is het zaak dat de hond niet wordt opgewacht door veel enthousiaste gezinsleden, familieleden, buurtbewoners, etc. Zeer te begrijpen dat ieder de hond wil verwelkomen, maar de meeste honden begrijpen er niets van en vinden dit erg eng.

Zorg dus ook nu voor rust. Haal de hond, evt met bench, rustig uit de auto. Voor binnenkomst check je of alle deuren /hekken/ poorten, goed dicht zijn. Zorg dat er water staat en evt wat voer (niet teveel). Nu is het zaak dat de hond rustig zijn omgeving kan verkennen, zonder dat alle ogen op hem gericht zijn. Laat de hond even met rust. Zorg dat er een kleedje of mandje ligt. De hond MOET nu helemaal niets! Het enige wat de hond gegund moet worden is het tot zichzelf komen, uitrusten van de rit, omgeving / huis wat verkennen en eten en drinken. Zorg dat je de hond niet alleen laat.


Vertrouwen

Als de hond er aan toe is komt hij vanzelf naar je toe om aangehaald te worden of voor steun. Begin met aanhalen op de borst en onder de kin, dat wekt het meest vertrouwen en stelt gerust. Let goed om de lichaamstaal van de hond. De meeste honden zijn goed te lezen en geven duidelijke signalen af of ze iets prettig vinden of juist niet. Verdiep je in deze signalen op internet of middels boeken, maar lees hier iig over. Laat de hond het tempo bepalen. De ene hond heeft langer de tijd nodig om mensen / jou te vertrouwen dan de ander. Soms duurt het een dag, en soms drie jaar!


Ontsnappingsgevaar

Omdat het leven in Nederland, in een gezin, in een huis, met mensen die hen aandacht geven, voor de meeste ex-zwerfhonden als spannend wordt ervaren, zien we helaas te vaak dat ze met regelmaat ontsnappen. Het ontsnappen gebeurt in de meeste gevallen binnen één maand na aankomst in Nederland. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Intern kán het volgende spelen.

 • De hond heeft langer nodig om te hechten en snapt dus niet dat het de bedoeling is dat hij bij jou blijft. Waarom immers?

 • De drang om te zwerven is aanwezig. Sterke onafhankelijkheid, De hond heeft altijd zelf bepaald, waar hij loopt en met wie / wat.

 • De hond vindt het te spannend en wil alleen maar vluchten, weg uit de enge/ nieuwe situatie die hij niet kent

 • De hond schrikt van iets en zet het op een lopen (hard geluid, schreeuw, bijensteek, etc)

 • De hond is niet gewend aan het aan de lijn lopen, de halsband en tuigje vindt hij vreemd en eng. Hij probeert zich hier daarom uit los te draaien.

Extern kan het volgende het geval zijn.

 • Tuinhek is te laag, in een onbewaakt ogenblik springt de hond erover heen.

 • Iemand laat de deur openstaan en vergeet de hond

 • Gebruik van alleen óf een halsband, of een tuigje. Voor een angstige hond vrij simpel om zich hieruit los te maken.

 • Er wordt teveel gevraagd van de hond door direct drukke plaatsen te bezoeken of lange wandelingen te maken.

 • De hond wordt niet voldoende met rust gelaten en er wordt een te groot appel gedaan op zijn sociale vermogen zonder zich te kunnen terugtrekken. Coping bereikt een grens, weglopen is dan een efficiënte oplossing voor de hond.


Veilig wandelen / uitlaten

Daarom is het belangrijk de eerste periode, behalve de rust te waarborgen, tevens rustig aan te doen met de wandelingen. Het risico bestaat dat het gastgezin zowel als de adoptanten de hond te snel mooie wandelingen en veel beweging willen geven. De hond heeft dat immers altijd gemist. Toch is het belangrijk dit rustig op te bouwen. De hond doet zoveel nieuwe indrukken op (nieuwe mensen, geuren, taal, omgeving, voeding, etc) dat die extra indrukken van de prachtige lange wandeling beter even kunnen wachten. Bouw de wandelroutes langzaam steeds iets uit, zodat deze indrukken gefaseerd mogen binnenkomen bij de hond. Hou er tevens rekening mee, niet te lang te lopen met jonge honden. Als richtlijn geldt, voor iedere maand, 5 minuten. Met een half jaar is een half uurtje stevig doorlopen dus voldoende. Leren loslopen train je eerst met een lange lijn. Dan in een afgesloten gebied. De eerste maand alleen werken aan de band / relatie tussen jou en de hond. Als dat goed is, komt het loslopen meestal vanzelf. Realiseer je wel dat sommige ex-zwervers nooit zullen kunnen loslopen omdat het zwerversinstinct te aanwezig is. Ook is het van invloed of je al een roedel hebt of nog niet.


Als je de hond naast de fiets wilt laten lopen, mag dat pas na 1-1,5 jaar. Ga dit niet proberen als de hond nog maar net in Nederland is!

Gebruik van het tuig in combinatie met een halsband en een verbindingsstuk, adviseren wij minimaal een maand na aankomst in Nederland te hanteren. Bij (extreem) bange honden kan een GPS tracker-systeem worden ingeschakeld. Deze kan aan een tweede (aparte) halsband, waar géén lijn / riem aan wordt bevestigd. Dit omdat de hond dan altijd deze halsband om houdt bij vermissing / ontsnapping. Het GPS systeem adviseren wij ook minimaal één maand te gebruiken. Dit in combinatie met een anti-ontsnappingstuig (Houdini-tuig), met twee bevestigingsriemen op de buik.