Barking Romania

                                                                                                          A dogs mind is a terrible thing to waste...

Jaarverslagen


Barking Romania streeft ernaar zo transparant mogelijk te werken. Daar hoort wat ons betreft ook bij dat een ieder inzicht heeft in onze financiĆ«le stromen en middelen. Dit doen wij middels het presenteren en publiceren van onze jaarverslagen.


In het Financieel Jaaroverzicht zijn alle kosten en baten opgenomen. Deze zijn gekoppeld aan de boekingsposten. Op die manier kun je zien hoeveel aan welke posten is uitgegeven.

In het Jaarverslag wordt aan de hand van onze werkwijze een toelichting gegeven op het Financieel Jaaroverzicht.


Tevens kun je in het Jaarplan van het aankomende jaar zien op welke wijze wij onze gestelde doelen voor dat jaar willen realiseren. Daarin is opgenomen hoeveel financiĆ«le middelen wij daarvoor nodig hebben en hoe wij deze doelen willen verwezenlijken.