Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hieronder vind je de linken naar de documenten.

Jaarverslagen

Barking Romania streeft ernaar zo transparant mogelijk te werken. Daar hoort wat ons betreft ook bij dat een ieder inzicht heeft in onze financiële stromen en middelen. Dit doen wij middels het presenteren en publiceren van onze jaarverslagen.

In het Financieel Jaaroverzicht zijn alle kosten en baten opgenomen. Deze zijn gekoppeld aan de boekingsposten. Op die manier kun je zien hoeveel aan welke posten is uitgegeven.

In het Jaarverslag wordt aan de hand van onze werkwijze een toelichting gegeven op het Financieel Jaaroverzicht.

Tevens kun je in het Jaarplan van het aankomende jaar zien op welke wijze wij onze gestelde doelen voor dat jaar willen realiseren. Daarin is opgenomen hoeveel financiële middelen wij daarvoor nodig hebben en hoe wij deze doelen willen verwezenlijken.0