Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Missie en visie

De kans is groot dat je op onze site bent gekomen omdat je een zwerfhond wilt adopteren. Toch is het bemiddelen van zwerfhonden niet het belangrijkste van ons werk. Dat is het lijden van de zwerfhonden aldaar te verminderen. Dit onder meer middels het uitvoeren van sterilisaties en castraties om de zwerfdierenpopulatie structureel terug te dringen.

Waarom zetten wij ons in voor zwerfhonden in Roemenië? “Het is toch een druppel op een gloeiende plaat?” zo horen we vaak. Of: “Je kunt niet alle honden van Roemenië redden.” En ook veel gehoord: “Hier hebben we ook genoeg asielhonden.” Allemaal waar, geen speld tussen te krijgen. We leggen graag uit waarom we toch geloven dat ons werk ertoe doet.

Missie

Onze missie, of strategische doelstelling, luidt:

Een zinvolle bijdrage leveren aan de oplossing van de zwerfdierenproblematiek in Roemenië.

Wij beseffen dat ons werk zich afspeelt in een spanningsveld tussen idealisme en realisme. Daarom willen we het woord “bijdrage” uit onze missie dan ook benadrukken. We hebben niet de illusie dat wij 'wel even' de zwerfdierenproblematiek in Roemenië oplossen. Tegelijkertijd vinden we dat geen reden om niets te doen. Hoe klein ook, wij geloven dat alle kleine beetjes helpen.

Visie

Het bemiddelen van zwerfhonden is niet voldoende om onze doelstelling te halen. Honden weghalen uit een populatie en elders herplaatsen is slechts symptoombestrijding. Om de zwerfhondenproblematiek daadwerkelijk aan te pakken is geboortebeperking essentieel. Daarom zorgen we dat donaties en adoptievergoedingen onder meer gebruikt worden voor sterilisaties en castraties om zo de zwerfhondenpopulatie structureel terug te dringen. Daarmee wordt veel toekomstig dierenleed voorkomen.

Ons werk een druppel op de gloeiende plaat? Als je puur naar de cijfers kijkt, ja. Met de vele zwerfhonden in Roemenië, is het aantal honden waarmee wij werken klein. Maar wij kijken verder dan cijfers. Wij zien elke hond als een levend wezen met recht op een mooi leven bij een fijne baas. Elke hond die wij dat geven, is ons veel waard. Dat we niet alle honden kunnen redden nemen we noodgedwongen voor lief.

Zitten er niet al genoeg honden in Nederlandse asiels? Helemaal waar. Wij beweren zeker niet dat die honden het fijn hebben, maar naar verhouding is dat wél zo. Zwerfhonden in Roemenië hebben het slechter dan een asielhond in Nederland. Voor ons genoeg reden ons in te zetten voor zwerfhonden in Roemenië.

Je ziet, we zijn zeker niet blind voor de scepsis die leeft. We denken erover na, maar blijven concluderen dat we goed werk doen. Noem het eigenwijs. Of vasthoudend. We geloven in ons werk.

0